Referensarkitektur

En gemensam referensarkitektur (RA)


Det som samverkansgruppen har efterfrågat, är en gemensam referensarkitektur (RA) som kan utgöra en grund för utvecklingen av en blandad trädgårdsstad i Ösmo centrala och södra delar och vara sammanhållande för de olika etapperna.


Med utgångspunkt från en sådan RA kan olika målarkitekturer (MA) för respektive etapp detaljplaneras och effektueras.

Därmed skulle man bibehålla ett helhetstänkande och samma höga kvalitet genom de olika etapperna 1-5.