Ordförande har ordet

Ordförande har ordet
2024-01-15

Ösmo Villaägareförening

Det har gått lång tid sedan jag sist skrev till föreningens medlemmar under rubriken ”ordförande har
ordet” och det har hänt och händer en mängd knepigheter i vårt närområde. Vi har haft tur som
kommit undan mer allvarliga samhällstörningar, som vi kan se i våra närkommuner som Botkyrka och
Haninge.


Vi måste vara förberedda på det värsta om kriget kommer hit säger Carl Oskar Bohlin. Han uttryckte
också i sitt tal i Sälen:


”Är du kommunalråd? Bra, är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan och redundant
försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten? Har ni en fungerande
frivillig resursgrupp? Om inte: Sätt igång!


Är du arbetstagare? Bra, Har du frågat din arbetsgivare om hur din roll i arbetsplatsens
krigsorganisation är tänkt att se ut? Har du funderat över vilka kritiska beroenden i din vardag du
behöver kunna hantera för att fortsätta arbeta under svåra omvärldsförhållanden? Om inte: Sätt
igång!Är du privatperson? Bra, har du tagit ansvar för din hemberedskap? Har du funderat över om du har
tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte: Sätt igång!”


Föreningen har efterfrågat lokala VMA-system (hesa Fredrik) under många år. Under utbyggnaden av
ÖSMO så vill vi att ett befolkningsskydd skapas i centrum.
Vi har blivit lovande fyra VMA-system men det dröjer på grund av den långa handläggningstiden hos
MSB. Den kommunala ledningen arbetar oförtrutet på att uppfylla våra krav så snart det är möjligt.
Vi måste också få alternativa lösningar på både livsmedelsförsörjning och vattenförsörjning. Vi kräver
att kommunen skapar redundanta försörjningslösningar som möjliggör ett fortsatt boende vi en
eventuell avspärrning.


Inflationen har skapat höga levnadskostnader för de flesta med ökande omkostnader för allt som har
med ägande av villor och bostadsrätter att göra. Det påverkar prisbildningen i våra livsmedelsaffärer.
Det skapar otrygghet och ett behov av att räcka varandra handen. Under 2024 så hoppas vi att
inflationstrenden möjliggör lägre räntor. Just nu så spår SBAB att man kommer att ha utlåningsräntor
kring 3,5 % under 2024. Man får tänka över sin lånebild innan man binder räntorna.


Elpriserna har ökat dramatiskt för de som har rörliga priser på sin konsumtion. Vi som är
elproducenter har fått bättre betalt för vår överskottsenergi vilket visat sig vara en god affär. Alla
som kan, bör därför se över möjligheten att installera solceller med batteribackup för att reducera
fastighetens energikonsumtion.


Våra fastighetsvärden har sjunkit och stigit med över +-20 % vilken i sig kan skapa panik om man
tänkt sälja. Sitt lugnt i båten och invänta 2024 skrev jag redan 2022. Nu kan vi se att den förväntade
vändningen i lånekostnader kommer.

Ordförande har ordet
2024-01-15

Antalet medlemmar har ökat till ungefär 650 medlemmar, mest tack vare vårt ypperliga kollektivavtal
med Telia.


Vi avser nu under 2024 öppna en fixarpool med människor i våra rote-områden som kan tänkas
hjälpa till att fixa mindre problem, både ute och inne som trädgårdsskötsel, snöskottning mm och
inne kan fixaren stötta med städning, tapetsering, byta lampor etc... Denna pool kommer att
hanteras av Otto Svedenblad, föreningsansvarig också för kollektivavtalet med Telia. Är du
intresserad av att vara med som fixare, så anmäl ditt intresse till Otto.


Vi har under 2023 haft ett fåtal avstämningsmöten med Nynäshamns kommun om projektet
”Framtid Ösmo 2030” som är ett föreingsgemensamt initiativ till att påverka samhällsbyggandet i
Ösmo. Projektet har i princip gått i stå, men vi arbetar med andra lösningar för att komma i gång med
hela förändringsprocessen. Vi behöver denna framtidsriktade verksamhet för att få hit bostäder och
arbetstillfällen.


Under hösten i september genomförde vi återigen en Tema-dag som handlar om Energi samt också
närproducerade varor och tjänster. Ösmo Skördemarknad är nu en årlig återkommande marknad för
lokal producerande aktörer att möta hugade konsumenter i Ösmo.
Vi har tillsammans med föreningslivet och Växkraft Landsbygd genomfört vår första julmarknad. Lite
justeringar på känsla och budskap ska ske till 2024, så att även denna marknad kan bli en succé och
ett återkommande event.


Vårt kollektivavtal med Telia vad avser bredbandstjänster har förnyats under 2024. Nya medlemmar
erbjuds detta avtal allteftersom de kommer in i föreningen. Numera kan man verkligen prata om
höghastighetsnät till och från internet. Hoppas Telia kan erbjuda fler sportkanaler i paket stor så man
kan följa allsvenskan och superettan i fotboll.


Vi förhandlar nu också med Dina Försäkringar om att våra medlemmar ska få en rejäl medlemsrabatt
vid tecknande av villaförsäkring, bil och olycksfall. Om detta blir verklighet så kan vår medlemsrabatt
ge den bästa avkastning och löna sig bättre än någon annan sparform.
Väl mött på vårt årsmöte den 24 mars 2024 kl 1400 i Centrumhusets Moa-sal.

Per Johannisson
Ordförande