Medlemsförslag

Som förening tycker vi att det är bra att du som medlem är med och påverkar. Därför inför vi nu möjlighet att vara med att påverka.

Använd formuläret och skriv ditt förslag/ hur du tänker. Det är viktigt att du även skriver in dina kontaktuppgifter, även e-post om du har detta.