Gruppindelning


Gruppindelningen för målsättningsarbetet har inledningsvis resulterat i ovanstående där grupp 1 och grupp 10s resultat är förutsättningsskapande för övriga grupper


Gruppledarna har inom respektive grupp har tagit fram och formulerat målsättningar som tyvärr inte har samordnats på det sätt som var avsett på grund av Coronapandemin och de mötesrestriktioner som denna förde med sig.

Vi saknar också en fastställd RA som referens för den målarkitektur för etapp 1 som var tänkt att ligga till grund för vår kravutformning.


Vi har därför inhämtat funktionella mål, som är nästlade till varandra och inte sammanfattade på ett korrekt sätt. Samtliga grupper utom grupp 9 har trots ovan nämnda problem, efter bästa förmåga bearbetat sina föreningsspecifika aspekter avseende utformningen av etapp 1.


Tidslinjenär en rekursiv modell för årsvisa överlämning av funktionsmålsättning som avser alla etapp målsättningar och målbilder för tiden 2020 2030

Tidslinjen för målsättningsarbetet var en beskrivning på ett återkommande arbete för varje etappmål, vilket också i stor utsträckning påverkades av Corona-effekten. Samverkansgruppen har dock beslutat att den ska representeras av ett samverkansråd om fem personer från olika föreningar och organisationer, vid överlämning av denna rapport och bifogade funktionsmålsättningar.


Slutsatser av det inledande målsättningsarbetet

  • Vi behöver en ny övergripande plan som visar hur dessa etappmål länkas samman till en helhetslösning.

  • Vi föreslår att en ny skola bör ingå i som fundament i centrala och södra Ösmo, i nära anslutning till Ösmo IP.

  • Vi föreslår att kommunala/kommersiella lokaler kan utgöra ett alternativ (Simhall) istället för kvarterstyper norr om Nyble-boulevarden vid Ösmo IP, för att minska ner bullerstörningar från fritidsområdet.

  • Samhällsviktiga funktioner bör prioriteras i etapp 1 för att möjliggöra utvecklingen av en modern blandad trädgårdsstad och för att förbereda för mer bostäder i kommande etapper samt tillgodose samhällsviktiga verksamheter och tjänster.

  • Vi föreslår att ett ”Hälsocenter”, uppbyggt kring äldreomsorg och -service bör placeras centralt vid Hallängen.

  • Vi anser att säkerhet och trygghet måste vara i fokus (rent, snyggt och tryggt) såväl i planskede som under framtida förvaltning

  • Vi anser vidare att ett fritidscenter som bygger på nuvarande aktiviteter vid Ösmo IP är en framgångsfaktor


Ösmo Samverkansråd 2020