Medlemsinformation


Ösmo villaägare

Vi i Ösmo Villaägarförening vill hälsa dig välkommen till ett nytt 2023 i en trygg och bra boende- och fritidsmiljö. Vår förening fortsätterarbetet för att skapa ett mervärde för just dig och din familj i en
expanderande villaförort på Södertörns vackraste plats. Vi arbetar aktivt i samverkan med övriga föreningar i Ösmo, för att uttrycka krav på utveckling av Ösmo framtida samhälle de närmast kommande 20 åren se: https://www.osmovilla.se/samverkan. Dessa funktionella krav är i sig unika för vårt och övriga föreningars deltagande iuppbyggnaden av det nya framtida Ösmo.

Vi har tillsammans med andra föreningar och organisationer i Ösmo bildat en samverkansgrupp som aktivt samverkar med kommunen. Tillsammans påverkar samverkansgruppen för ”Framtid Ösmo 2030”, den politiska styrningen med respektive medlemmars syn på utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Resultatet av den enkät som vi gjorde 2019, ligger till grund för den indelning i olika fokusområden, vilka vi utgått ifrån och överlämnat till kommunledningen för implementation. Vill du veta vad som gjordes 2022 och vad som kommer att ske framöver är du välkommen till våra offentliga möten, läsa våra inlägg i Nynäshamns Posten samt ta del av informationen på vår hemsida och på FaceBook. Det resultat vi redan åstadkommit innebär att vi tillsammans med kommunen, företag och föreningar är en synnerligen aktiv part i utvecklingen av Ösmo Vår förening vill skapa representation i alla kommundelar där inga andra villaföreningar verkar, genom en roteindelning som visas här ovan vill vi under året komma i kontakt med nya medlemmar för att kunna verka i alla roteområden. Är du en av dessa så gå in på hemsidan och ta kontakt med närmaste roteombud eller vår ordförande. Vill du engagera dig i något av våra fokusområden kontakta ordföranden på ordforande,osmovilla@gmail.com eller 072-179 08 63.

Vår vision Ösmo Villaägareförenings ändamål och inriktning är att sammansluta ägare av villa, fritidshus, eller fastighet (tomt) på vilken sådana hus kan uppföras, för att besluta om gemensamma angelägenheter. I begreppet villa inräknas alla typer av småhus. Föreningen skall verka för att tillvarata sina medlemmars intressen beträffande såväl kommunala som ekonomiska frågor och i möjligaste mån förskaffa medlemmarna möjlighet till sakkunnig upplysning och hjälp i hithörande frågor.

Vår nytta Föreningen ska genom sin verksamhet tillföra föreningens medlemmar mervärde genom att:

       • Verka för en samfälld föreningsröst i kommunala infrastruktursatsningar

 • Verka för en att skapa en god delningsekonomi genom att tillhandahålla föreningspaket med verktyg för fastighetsunderhåll, förmånliga villkor mm
 • Verka för en god boende- och fritidsmiljö
 • Tillhandahålla roteombud för trygghetssamverkan
 • Tillhandahålla Roteombud och stödja lokala temafrågor i våra Roteområden
 •  Skapa TEMA-dagar som ger ett mervärde för våra medlemma

 

Du som bor och är fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare i Ösmo med omnejd och ännu inte blivit medlem i Ösmo Villaägareförening har nu chansen att göra det. Vi hoppas du tycker om vår vision och delar vår syn på fastighets- och föreningsnytta. På vår hemsida osmovilla.se/Medlems-information/Ny medlem kan du registrera dig. OBS! Första året är gratis och du får ditt medlemskort när vi har dina uppgifter. Ordförande Per Johannisson

Vi arbetar successivt med att förbättra och utöka innehållet. Kom gärna med förslag till nya föreningspaket och material för uthyrning. På hemsidan finns alltid aktuell information. www.osmovilla.se

Förmånsportfölj med föreningspaket

Föreningspaket:

1: Rut & Rot Hantverkspool Föreningspaket

2: Tandvård (Distriktstandläkarna) Föreningspaket

3: Uthyrning (Hyreslandslaget + eget förråd) Föreningspaket

4: Försäkringar (Din försäkring) Föreningspaket

5: El (Produktions/Konsumtionsavtal) Föreningspaket

6: Bredband (Telia) Föreningspaket

7: Solceller och El-avtal (Telge) Föreningspaket

8: Trädgårdsmaskiner (Eget förråd) Föreningspaket

9: Livsmedel (vilande) Föreningspaket

10: Drivmedel (vilande tills ny mack kommer 2023) Föreningspaket

11: Persontransporter (vilande) Föreningspaket

12: Belöningar/Stipendier 2024 Föreningspaket

13: Övriga rabatter och förmåner se nedan Föreningen ska verka för att få rabatter hos lokala företagare i syfte att minska boende- och fastighetskostnader. [se aktuella uppgifter på hemsidan]

 • Däck- och fordonsservice 10 % Däckia Nynäshamn
 • Elarbeten bl.a Laddbbox 5% Gavlo AB
 • VVS tjänster Södertörns Spolexpress AB
 • Tapet & Färg 10 % Nordsjö Idé & design (20% på färg)
 • Underhållsfria PVC fönster 10 % Entra Sverige AB
 • Försäkringar villaägare Dina Försäkringar
 • Byggvaror 15 % Haninge Byggshop
 • Köttlådor 1/4 150:-/Kg, 1/8 160:-/Kg Nibble-Säby Gårdar
 • Blommor 15 % Blomstersnäckan Nynäshamn
 • Trädgårdsväxter 10 % Agagarden
 • Växter/Blommor 10% Vid 3 tillfällen/år ges rabatt mot uppvisande av medlemskort hos Plantshopen 
 • Lantbodens Hund &Hälsa Hundklipp 5%