Lägesrapport 2024

 • Under 2025–2026 kommer den stora kraftledningen som sträcker sig genom ÖSMO succesivt monteras ner och ny och förbättrad kraft ansluter via jordkabel.
 • Etapp 1 detaljplan som kom ut under maj månad 2023 har vi tecknat samråd med. Hela projektet har gått i stå. Det ryktas dock om att en delmängd av detaljplanen kommer att godtas (frimärksplan), vilket skulle motivera en byggstart längs Nyblevägen och en bit upp mot Maria Barkmansväg under 2025.
 • Ösmo Entré (Vid pendeltågsstation) är ett projekt som är i vardande. Föreningen har tecknat samråd.
 • Hallängen 7 vid Ösmo Simhall utvecklas med hyresrätter under 2026–2027. Samrådshandlingar har ännu inte kommit ut.
 • Ny förskola vid Viksängens IP i Ösmo blir kvar under 2024. Det ryktas att den flyttas när etapp 1 blir klar med nya förskolor.
 • Ny skola (F-9) vid Ösmo IP sydöstra del (Ingår i etapp 2) måste prioriteras och kommer under perioden fram till 2030 att påverka den nybyggda fotbollsplanen (7x7) som förväntas stå färdigt under 2024. För etapp 2 finns ännu inget förslag till detaljplan. Dock måste en sådan fram snarast om ny skola ska etableras senast 2030.
 • Vansta Verksamhetsområde står för uthyrning men intresset tycks svalt då dagvattenfrågan ännu inte är klarlagd mot älgviken.
 • Djursnäsvägen förlängs söderut för att ansluta mot väg 533.
 • Drivmedelsstation och biltvätt i Ösmo har lagts på is
 • Norra Källberga är under pågående byggnation, Södra Källberga ansluts succesivt till Lidatorp
 • Björsta är under prospektering med 130 nya bostäder och byggstart är oklart.
 • Muskan Badplats är under projektering. Byggstart oklar.
 • Nytt trygghetsboende kan komma att etableras fram till 2030, då en intressent klivit fram och sagt sig villig att bygga, Det kräver dock att kommunen satsar och anlägger nödvändig infrastruktur
 • Samråd har begärts angående verksamhetsområde Älby.
 • Centrum med lokaler för Apotek, Ica mm kommer förmodligen inte att etableras förrän efter 2025-2027