Råttor och möss:

Det har kommit till vår kännedom att en del villor har råttor eller möss i sina fastigheter. Vad kan man göra. De flesta försäkringsbolagen har ett skadedjursskydd. Dem sprider sig fort i ett område med trädgårdar och hus/villor

Text hämtad från ett försäkringsbolag, klicka här...

Anticimex, klicka här...