top of page
Uthyrning

Materialförvaltare Conny Larsson

Ring 072 442 52 60 vid behov av lånematerial.

 

 Viktigt

  • Kontakta materialförvaltaren i god tid före varje hyrestillfälle. Ring alltid till ovanstående mobiltelefonnr. eftersom den kan passas av annan person om Conny är bortrest.

  • Var rädd om lånad utrustning. Återlämna i ursprungligt skick. Skadad eller ej rengjord utrustning debiteras extra.

  • Utlåning sker till medlemmar som betalat årsavgiften.

  • Kontant betalning eller swish vid återlämnandet.

 

 Till Bokningen via formulär klicka här....

 

Bilderna visar exempel på det material du vill hyra. I orginal kan det se annorlunda ut.

bottom of page