Temadag

Torgmöte 2019- 06-02 om framtid Ösmo 2030

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
6
6

press to zoom
1
1

press to zoom
1/6

Årets temadag arrangerades som en föreningssamverkan mellan olika föreningar som verkar i Ösmo.

Samverkansfokus riktas mot den förnyelse som planeras av Ösmo tätort för de närmaste 10 åren.

Kommunen har påbörjat detaljplanering och vi vill att de frågor vi tycker är viktiga för våra medlemmar kommer med och prioriteras i denna plan. Som en av kommunens största föreningar tror vi att våra möjligheter att påverka är stora.

Vi vill tillsammans med övriga föreningar i Ösmo uttrycka önskemål om utvecklingen av ”Framtid Ösmo” och vara en aktiv partner som kan föra fram medlemmarnas intressen. Det är därför viktigt att ni alla kommer till tals och bidrar med era idéer.

Vår förenings fokus är att temadagar ska gagna våra medlemmars fastighetsägande, boende och fritid nu och i framtiden i enlighet med föreningens vision.

Hur gick det?

Det blev 10 olika föreningar som samlades på Ösmos nya torg. Lasse Haeggström spelade och stod för det kulturella utbudet. Utan honom hade det inte fungerat att ha den här sortens manifestationer. Han drog folk till torget med skön musik och ett positivt engagemang.

Vad gjorde mest intryck på mig?

Ösmo Fotboll

 • Centralt så stod Ösmo Fotboll med Ösmos framtid (ungdomar) och serverade kaffe samt sålde kaffebröd.

 • De hade gjort ett gediget arbete med att beskriva nuläget i föreningen samt hur de tänker sig ett fritidscenter om 10 år med ytterligare aktiviteter och medlemmar.

 • De bedriver s.k. breddfotboll vilket innebär att alla som vill, kan vara med och spela fotboll i ett lag. 

 • De jobbar hårt för ett fritidscentrum med fotbollsinriktning för alla inklusive gåfotboll för de äldre.

PRO

 • PRO driver på frågor runt de yngre äldre samt äldre genom olika aktiviteter.

 • På denna föreningssamverkan så betonade de vikten av att skapa ett äldreboende som utgångssteg från ett aktivt villaboende. Många sitter idag ensamma i villor och har inte råd att flytta därifrån.

 • De vill också skapa ett trygghetsboende som en form av det som idag kallas serviceboende runt centrum så ätt de får ta del av det liv som nya centrum erbjuder.

 • I samband med Hallängens rivning vil de etablera ett hälsocenter, med fotvård, optiker, barnläkare och allmänläkare samt geriatrikläkare

Kyrkan

Kyrkan var där med Peter Mourath och betonade sina viktigaste frågor för detaljplanering ;

 • Bussförbindelse från Ösmo Centrum till kyrkbacken och Tallåsen

 • Gemensam och ändamålsenlig lokal i centrum för olika aktörer

 • Familjecentral i Ösmo

 • Bygg så att äldre som säljer villa kan bo kvar i Ösmo

 • En lite ”statsbondgård”

 • Bagarstuga där olika kulturer kan ska all världens bröd

Lions

Lionsklubbens önskemål i utvecklingen av Ösmo.

 • En lokal som rymmer ca 200 personer för div samlingar och utrustad med audiovisuella hjälpmedel samt serveringskök.(för uthyrning)

 • Ett modernt bibliotek anpassat för skola och allmänhet.

 • En modern grundskola.

 • En plats där folk kan samlas för Valborgsfirande och andra utomhusevent.

 • Äldreboenden/trygghetsboenden centralt placerade i Ösmo

 • Vårdcentral, apotek, medicinsk fotvård etc. i anslutning till äldreboenden/trygghetsboenden.

Sörmlandsleden

 • 100 vindlande vandringsmil i sörmländsk kulturbygd, fylld av historia, djupa skogar, vresiga bergknallar och glittrande sjöar.

 • Ledens cirka 100 etapper erbjuder olika svårighetsgrader, alltifrån krävande vandring till lättsam söndagspromenad. För vandraren finns skärmskydd att sova i och anlagda rastplatser för matpaus och vila.

 • Leif Strand visade på olika aktiviteter runt leden som passerar Ösmo via en dator, vilket uppskattades av besökarna.

 • Även här framkom att vi fortsatt ska sponsra den del som passerar inom vår förenings geografiska områdesintressen.

Per Johannisson

Ordförande