Föreningsdagen i Ösmo 2021-09-11

Föreningsdag 11 september

I Ösmo arrangerade Ösmo Villaägarförening (ÖV) tillsammans med ett antal föreningar en gemensam föreningsdag. Föreningsdagen genomfördes i stället för ”Bondens Marknad”, en skördefest som var tänk att gå av stapeln under den 11:e och 12:e sptember. Den kommer i stället att arrangeras under hösten 2022.

Vår förenings syfte med dagen var också att arrangera en TEMA-dag för våra medlemmar, med fokus på solenergi, mikroproduktion och konsumtion av energi till våra fastigheter i enlighet med beslutad verksamhetsplan. Detta genomfördes med stöd av vår samarbetspartner Telge-Enerigi.

 

Om föreningsdagen

Arrangemanget genomfördes med stöd av samverkansgruppens föreningar tillsammans med ett flertal politiska orginsationer. Som vanligt underhöll Lasse Haeggström med härlig sång och musik.

Föreningsdagen pågick under fyra timmar, där varje förening och organisation fick presentera sin värdegrund och samtidigt framföra sina perspektiv på den framtida utvecklingen av Ösmo centrala och södra delar.

Kommunens projektledare och planarkitekt var närvarande för att presentera arbetsläget och svara på frågor, samt också fånga upp de olika föreningarnas funktionella perspektiv med krav på det nya Ösmo, som vi tillsammans ska bygga upp.

Ett hundratal personer besökte torget i Ösmo, vilket var ungeför det antal som vi förväntat oss. De yngre fastighetsägarna lyste däremot med sin frånvaro, vilket var tråkigt då många av de frågor som belystes inför Ösmo utveckling handlade om den yngre generations målbild som skola och frititid, sevice och olika bostadsformer.

Föreningsdagen åtekommer som event under 2022 för att redovisa etappläget i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Hösten 2022 så åtekommer vi och realiserar ”Bondens Marknad”, ett koncept för lokalnära produktion av varor och tjänster inom främst livsmedelsnäringen men också inom andra områden som produceras i Nynäshamn.