Ordförande har ordet

Ordförande har ordet 2021-01-14

God fortsättning på det nya året alla fastighetsägare i Ösmo och Sorunda! Tyvärr har det gångna året till överväldigande del präglats av trycket från Corona-pandemin, vilket fått hela föreningslivet och därmed även vår verksamhet, att stanna upp.

Nu ser vi fram emot de kommande vaccinationerna som lösningen på de sociala problem som skapats som konsekvens av rädslan att bli sjuk och än värre avlida. Vi får hoppas att det också ger oss i föreningslivet möjligheter att fortsätta vår verksamhet med att samordna medlemmarnas intressen gentemot det stora samhällsbygget som ligger framför oss.

 

Vår förening går nu i spetsen i den samverkansgrupp vi bildat tillsammans med övriga föreningar i Ösmo. Samverkansgruppen verkar för att vi som bor och verkar här i Ösmo, skall kunna påverka uppbyggnaden av vårt framtida samhälle så att det ska omfatta de funktionella aspekter som vi medborgare vill se i ett tryggt villasamhälle. Ett samhälle där alla sektorer och samhällsviktiga funktioner kan fungera tillsammans utan friktion.

 

Samverkansgruppen har under 2020 tagit fram ett första utkast över vad vi tycker är viktigt för etapp 1 som omfattar de centrala och södra delarna av Ösmo. Detta utkast har överlämnats till kommunens politiker som inspiration och ”smörgåsbord” av vad föreningarna och dess medlemmar vill se för funktioner i det framtida Ösmo. Hela dokumentet med samtliga krav finns tillgängligt på vår hemsida under medlemsinformation.

 

Innehållet revideras allteftersom vi åter kan börja träffas och förbättra innehållet. Vad ska vår förening fokusera på i övrigt? Min uppfattning är att fortsätta med att få fler medlemmar och till dessa skapa mervärden som inte kan motstås.

 

I dag har vi en förmånsportfölj med ett antal paket som erbjudes av olika leverantörer av tjänster. Tyvärr så har våra medlemmar är inte utnyttjat de rabatter eller förmåner som vi förhandlat fram i den omfattning som vi hoppats och trott, vilket skapar problem för att upprätthålla portföljens värde.

 

Under 2021 i fokuserar vi på att arrangera en Temakväll för elproducenter och -konsumenter tillsammans med Telge Energi, samt under hösten bidra till att arrangera en Bondens Marknad, tillsammans med Ösmo hembygdsgille.

 

Hjälp nu gärna era roteombud att under året öka antalet medlemmar i föreningen och stöd och utnyttja respektive roteombud i dess roll som föreningens lokala ombud. Då får vi veta vad just du tycker och tänker samt vill att föreningen ska fokusera på. Dina synpunkter är viktiga om vi ska skapa mervärde för just dig.

Per Johannisson