Årsmötet


Tid: 2023-03-19 Kl 1400

Lokal: Moa-Salen Ösmo Centrumhus


Dagordning

Enligt gällande stadgar


Särskilda frågor

· Temadag 2023 Samråd etapp1

· Bondens Marknad 2023

· Julmarknad 2023

· Hedersmedlemmar (Otto Svedenblad)

· SMS som informationskanal

· Motioner

Dagordning årsmötet 2023, klicka här....

Årsmötesprotokollet 2023, klicka här....