top of page
Medlem

Att vara medlem i Ösmo villaägarförening har många fördelar. och du har då en organisation som prioriterar dig som har en fastighet. Titta gärna runt på vår hemsida. Dessa undermenyer för medlemmar är:
Bli medlem

Ordförande har ordet.....

Medlemsinformation.....

Medlemsförslag verksamhetsplan 2023.....

Årsmötet 2022.

Våra stadgar

Bli medlem

​Jag vill bli medlem

Här kan du anmäla att du vill bli medlem i föreningen.

Första året är gratis.

Väljer du att betala år 1 så går avgiften till villaägarfonden. När du blir medlem så godkänner du enligt GDPR att vi sparar dina kontaktuppgifter. 

 Villkoren GDPR och våra villkor klicka här.....

Har du några funderingar kring detta så skriv det i meddelandefältet.

Plusgirokonto 4796877-1

Föredrar du att ringa så är det telnr. 070-895 58 84

till vår kassör Margareta Molén

Tack vi hör av oss

Ordförande har ordet 2022-12-04

Till Ösmo Villaägareförenings medlemmar

Det har gått lång tid sedan jag sist skrev till föreningens medlemmar under rubriken ”ordförande har
ordet” och det har hänt en hel del sedan sist. Vi har ungefär 610 medlemmar i föreningen.
Kriget i Ukraina har påverkat oss alla och visat på att tillsamman är blir man starkare om det uppstår
samhällsstörningar som påverkar vår vardag.
Inflationen har skapat höga levnadskostnader för de flesta med ökande omkostnader för allt som har
med ägande av villor och bostadsrätter att göra. Det påverkar alla andra också i vår omgivning,
genom högre priser på nästa all konsumtion av dagligvaror, vilket skapar otrygghet och ett behov av
att räcka varandra handen.
Elpriserna har ökat dramatiskt för de som har rörliga priser på sin konsumtion. Vi som är
elproducenter har fått bättre betalt för vår överskottsenergi vilket visat sig vara en god affär. Alla
som kan, bör därför se över möjligheten att installera solceller med batteribackup för att reducera
fastighetens energikonsumtion.
Våra fastighetsvärden har sjunkit med över 20 % vilken i sig kan skapa panik om man tänkt sälja. Sitt
lugnt i båten om ni kan och invänta 2024, då den förväntade stora vändningen kommer.
Styrelsen har beslutat att en ny medlemskategori ska införas och omfatta medlemmar som har ett
ägande i fastigheter med bostadsrätter för att erbjuda dessa medlemskap och tillgång till vår
omfattande förmånsportfölj.
Vi har under året köpt in en ny täckt släpvagn som kan hyras och som vi anskaffat från den nedlagda
villaägar-föreningen i Nynäshamn. Den kan bokas i likhet med övriga utrustningar och materiel på vår
hemsida.
Vi har under 2022 haft ett antal avstämningsmöten med Nynäshamns kommun om projektet
”Framtid Ösmo 2030” som är ett föreingsgemensamt initiativ till att påverka samhällsbyggandet i
Ösmo. Det går väldigt trögt för kommunen att komma in i startgroparna och sätta i gång. Vi hoppas
dock att det under 2023 kommer att påbörjas förändringsarbete som kommer oss alla till gagn. (se
bifogad lägesbeskrivning).
Under året har vi varit med och haft synpunkter på anslutningen av Källberga till Ösmo tätort, med
avseende på planeringen av den nya F9-skolan vid sydöstra delen av Ösmo IP, så att tillgänglighet kan
erhållas parallellt med väg 225.
Vi har också försökt påverka genom synpunkter, utvecklingen av den övergripande
gestaltningsplanen för Nynäshamn (ÖP) där vi påtalat att den måste göra om till en strategisk plan
som sträcker sig över flera mandatperioder för den politiska styrningen och innehåller mätbara mål.
Under hösten så har roteområde 4 brutits isär i två delområden.
 4a omfattar Nätvägen, Björn Clous väg och Nermans väg (Roteombud Arne Rosenqvist)
 4b omfattar Bredalsvägen norr om Björn Barkmansväg, Angelvägen, Mjärdvägen samt
Parkvägen och Ljustervägen (Roteombud Georg Lundmark)

Ordförande har ordet
2022-12-02

Under hösten genomförde vi en Tema-dag som handlar om lokalproducerad mat och
närproducerade varor och tjänster. Vi kallade denna Tema-dag för Ösmo Skördemarknad.
Vi avser återkomma med denna varje september med start 2023. Vi kommer också att delta i en
försommarmarknad på Ösmo Torget med att lokal nära producenter erbjuder plantor, jord, gödsel
mm samt andra lokalproducerade matvaror. Denna kommer att genomföras under juni månad 2023.
Vårt kollektivavtal med Telia vad avser bredbandstjänster fortgår enligt plan under 2023. Nya
medlemmar erbjuds detta avtal allteftersom de kommer in i föreningen. Tyvärr blev vi av med ett
antal kanaler, men fick istället en del nya som kompensation (CMore).
Inför jul och Nyår vill jag önska er alla god Jul och Gott Nytt 2023

Per Johannisson
Ordförande

Ordförande har ordet 2021-01-14

God fortsättning på det nya året alla fastighetsägare i Ösmo och Sorunda! Tyvärr har det gångna året till överväldigande del präglats av trycket från Corona-pandemin, vilket fått hela föreningslivet och därmed även vår verksamhet, att stanna upp.

Nu ser vi fram emot de kommande vaccinationerna som lösningen på de sociala problem som skapats som konsekvens av rädslan att bli sjuk och än värre avlida. Vi får hoppas att det också ger oss i föreningslivet möjligheter att fortsätta vår verksamhet med att samordna medlemmarnas intressen gentemot det stora samhällsbygget som ligger framför oss.

 

Vår förening går nu i spetsen i den samverkansgrupp vi bildat tillsammans med övriga föreningar i Ösmo. Samverkansgruppen verkar för att vi som bor och verkar här i Ösmo, skall kunna påverka uppbyggnaden av vårt framtida samhälle så att det ska omfatta de funktionella aspekter som vi medborgare vill se i ett tryggt villasamhälle. Ett samhälle där alla sektorer och samhällsviktiga funktioner kan fungera tillsammans utan friktion.

 

Samverkansgruppen har under 2020 tagit fram ett första utkast över vad vi tycker är viktigt för etapp 1 som omfattar de centrala och södra delarna av Ösmo. Detta utkast har överlämnats till kommunens politiker som inspiration och ”smörgåsbord” av vad föreningarna och dess medlemmar vill se för funktioner i det framtida Ösmo. Hela dokumentet med samtliga krav finns tillgängligt på vår hemsida under medlemsinformation.

 

Innehållet revideras allteftersom vi åter kan börja träffas och förbättra innehållet. Vad ska vår förening fokusera på i övrigt? Min uppfattning är att fortsätta med att få fler medlemmar och till dessa skapa mervärden som inte kan motstås.

 

I dag har vi en förmånsportfölj med ett antal paket som erbjudes av olika leverantörer av tjänster. Tyvärr så har våra medlemmar är inte utnyttjat de rabatter eller förmåner som vi förhandlat fram i den omfattning som vi hoppats och trott, vilket skapar problem för att upprätthålla portföljens värde.

 

Under 2021 i fokuserar vi på att arrangera en Temakväll för elproducenter och -konsumenter tillsammans med Telge Energi, samt under hösten bidra till att arrangera en Bondens Marknad, tillsammans med Ösmo hembygdsgille.

 

Hjälp nu gärna era roteombud att under året öka antalet medlemmar i föreningen och stöd och utnyttja respektive roteombud i dess roll som föreningens lokala ombud. Då får vi veta vad just du tycker och tänker samt vill att föreningen ska fokusera på. Dina synpunkter är viktiga om vi ska skapa mervärde för just dig.

Per Johannisson

Medlemsförslag

Som förening tycker vi att det är bra att du som medlem är med och påverkar. Därför inför vi nu möjlighet att vara med att påverka. 

Använd formuläret och skriv ditt förslag/ hur du tänker. Det är viktigt att du även skriver in dina kontaktuppgifter, även e-post om du har detta.

Årsmöte.webp

Medlemsförslag

Tack för ditt meddelande!

Årsmötet 2022

Ösmo villaägarförening hade årsmöte i Moasalen

Söndag den 27 mars kl. 14.00.

Se årsmötesprotokollet som pdf, klicka här....

 

Dagordning

Enligt gällande stadgar

 

Särskilda frågor

  • Temadag 2022

  • Bondens Marknad 2022

  • Framtid Ösmo 2030 ”Lägesbeskrivning”

  • Hedersmedlemmar

  • Vad händer med våra samfälligheter

 

Kaffe och bullar serverades i sedvanlig ordning. Nu kunde vi återigen fylla lokalen med våra medlemmar.

Årsmöte.webp
bottom of page