Tack för ditt meddelande!

Styrelsen

Styrelsen har ca. 4-5 ordinarie möten varje år. Utöver detta träffas styrelsen i samband med förberedelser av temadagar etc.

Ordförande: 

Per Johannisson

ordforande.osmovilla@gmail.com

072-179 08 63

Vice ordförande:

Bo Abrahamsson

abbe.hb@telia.com

073-835 50 96

Kassör:

Margareta Molén 

kassor.osmovilla@gmail.com

070-8955884

Styrelseledamot

Otto Svedenblad

otto.svedenblad@telia.com

08-520 392 64

Styrelseledamot

Dennis Skoogh   

dennis.skoogh@gmail.com

070-1526942

Styrelseledamot

Martin Svedenblad

martin.svedenblad@gmail.com

070-516 68 08

Ersättare

Ulf Cleverby

ulf.cleverby@telia.com

073-3163197

Ersättare

Jan Marceau

ij.marceau@telia.com

08-52038708

Funktionärer

Funktionärerna i föreningen har uppdrag som är viktigt för att föreningen skall fungera smidigt.

De är dem man kontaktar eller blir kontaktade av i olika sammanhang.

Den som oftast blir kontaktad är förstås materialförvaltaren som medlemmarna vänder sig till för att hyra föreningens redskap. 

Materialförvaltare/Uthyrning

Conny Larsson

Munins väg 2

072 442 52 60

connylarsson904@gmail.com

Omb. vägföreningen

Arne Tillbom

Björkvägen 9

08-520 305 31

arne.tillbom@osmodata.pp.se

Valberedning

Danielle Bågenholm Lind

Måsvägen 9

070-359 26 59

danielle.bagenholm@hotmail.com

Trygghetssamverkan

H E Näslund

Tjädervägen 5

08-52030710

hansevertnaslund@gmail.com

Webmaster

Dennis Skoogh   

dennis.skoogh@gmail.com

070-1526942

Revisor

Therese Nilsson

Tärnvägen 6

070 234 30 18

Revisor

Bengt Staaf

Carl Bondes väg 37 Sorunda

076-777 88 69

Revisorssuppleant

Ann Lagerström

Tärnvägen 5

Roteombud

Information från villaägareföreningens styrelse till enskild medlem förmedlas av roteombudet.

Medlem kan vända sig till roteombudet i frågor om villaägareföreningens verksamhet.

Karta över Ösmo Google Earth

eller Google maps

Område 1

Anita Lundin

Sänkevägen 7

070 332 36 18

ahmlundin@outlook.com

Område 1

Mejerivägen

Sänkevägen

Björkvägen

Granvägen

Tallvägen

Kyrkvägen

Muskösund

Område 3

Rune Stang

Skogsvägen 4

08 520 305 55

st-media@telia.com

Område 3

Skogsvägen

Sköndalsvägen

Ängsvägen

Område 5

Ingela Forsberg

Tolls väg 21

08 770 31 50

ingelaforsberg@telia.com

Område 5

Tolls väg

Polhelms väg

Område 6B

Margareta Näslund

Tjädervägen 5

08 520 307 10

hansevertnaslund@gmail.com

Område 6 B

Lärkvägen

Svalvägen

Beckasinvägen

Tjädervägen

Domherrevägen

Trastvägen

Orrvägen

Område 8

Tommy Falk

Beles väg 1

070-958 29 19

Område 8

Beles väg

Hermods väg

Lokesväg

Område 10

Inger Marceau

Modes väg 9

08 520 387 08

ij.marceau@telia.com

Område 10

Torkels väg

Modes väg

Starresväg

Östra Midgårdsväg.

Område 12

Per Johannisson

Munins väg 4

072-179 08 63

johannissonper@gmail.com

Område 12

Hugins väg

Munins väg

Område 14

Lis Staaf

Carl Bondes väg 37

070 673 99 57

lis.staaf@telia.com

Sorunda

Område 14

Hedstigen

Mosstigen

Skogsstigen

Eldstigen

Kärrstigen

Källarstigen

Område 2

Aina Svensson

Egnahemsvägen 18

070 491 38 01

aina.sv18@gmail.com

Område 2

Egnahemsvägen

Torgvägen

Körundavägen

Nyblevägen

Stubbisvägen

Område 4

Arne Rosenqvist

Nätvägen 17

073 934 24 34

arne.rosenqvist@telia.com

Område 4

Mjärdvägen

Angelvägen

Breddalsvägen

Pirkvägen

Ljustervägen

Nätvägen

Område 6A

Martin Svedenblad

Rödhakevägen 10

14834 Ösmo

070-516 68 08

martin.svedenblad@gmail.com

Område 6 A

Blåmesvägen

Rödhakevägen

Blåhakevägen

Gökvägen

Lövsångarvägen

Skogsduvevägen

Ugglevägen

Område 7

Kerstin Strand

Tärnvägen 7

070 715 61 99

kerstrand44@gmail.com

Område 7

Strömstarevägen

Måsvägen

Tärnvägen

Trutvägen

Område 9

Bo Hagelin

Magnes väg 3

08 520 305 50 

08.52030550@telia.com

Område 9

Atles väg

Snorres väg

Mimers väg

Magnes väg

Område 11

Marie Fridén

Vidars väg 5

14833 Ösmo

sysmfri@hotmail.com

Område 11

Vidars väg

Ymers väg

Tyrs väg

Västra Midgårdsväg.

Område 13

Lis Staaf

Carl Bondes väg 37

070 673 99 57

lis.staaf@telia.com

Sorunda

Område 13

Carl Bondes Väg

Nils Löpares väg Sunnerbyvägen

Per Ols väg

Prästkragevägen

Gullvivevägen

Linneavägen

Konvaljevägen

Violvägen

Område 21

Johnny Wallin

Grimskaftet 5

070 512 66 18

Område 21

Grimskaftet.

(Mittemot Vanstastallet)

Område 15-20 samt 22-25 (Vakant)

Grannsamverkan

Vill du ladda ner appen för Safeland så gå in på App Store eller Google play på din mobil.....

TIps: Får inbrottstjuvar veta via sociala medier att du är på semester så vet de att ditt hus kan vara obevakat. Prata med dina grannar och be att de har lite koll på ditt hus.

 

 Vad är grannsamverkan

Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta  uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan i ett bostadsområde betyder inte att det skall bildas medborgargarden.

Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrotts/brand/och vattenskador, samt kunskapen om hur man skyddar sig är en väsentlig del av

samverkan mellan grannar.

All erfarenhet visar att en väl genomförd Grannsamverkan ger ett vänligare och trivsammare boende och närmiljö med minskad vardagsbrottslighet.

 

Våra områden  för Grannsamverkan och ombud för dessa, klicka här....

Grannsamverkan mot brott, klicka här...

Se grannsamverkan mot brott på Facebook, klicka här.....

     

Åtgärder  

 Våra förväntningar för deltagande i Grannsamverkan

  • Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom.

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än en vecka.

  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

  • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen om du ser något som "är fel".

  • Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag, t ex genom premierabatt, bonus och självriskreducering.

  • I vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av villkor och försäkringsbrev. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

  • Som extra stöd har föreningen den utmärkta appen från Safeland klicka här...

  • Se även en presentation av Safeland i Ösmo med kartor etc.  Med Power Point eller Adobe reader...

Idag har Grannsamverkan utvecklats även i flerfamiljshus i samarbete med fastighetsägarna.

Statistiken visar en klart minskande vardagsbrottslighet i hela Stockholmsområdet under början av 90-talet, dvs. i samband med att samverkansprojekten inleddes på allvar. Även andra positiva effekter har noterats, vilka gett de boende en ökad trivsel och trygghet.

Grannsamverkan i Ösmo med omnejd

 

Vi har åter startat upp Grannsamverkan i Ösmo med omnejd. Ösmo villaägareförening vill att alla engagerar sig i grannsamverkan. Ju fler vi blir desto bättre kan vi se till att brottsligheten i samhället minskar. Nytt är att vi tillsammans med Nynäshamns Villaägareförening kommer att få en bil (s.k Grannstödsbil). Bilen är ett komplement till inbrotts förebyggande arbetet med grannsamverkan. För att få verksamheten att fungera behöver vi vara flera som ställer upp och kör eller som medföljare i bilen. För varje person kommer det att röra sig om några timmar i månaden. Om ni är intresserad hör av er till Owe Landeborn  08 500 491 08 eller föreningens styrelse. I övrigt var VAR VAKSAM när du ser okända personer eller bilar i området. Gör dig synlig på ett naturligt sätt om du misstänker att något otillbörligt pågår, provocera inte, fråga om du kan vara behjälplig Sådan kontakt skrämmer!    

KONTAKTA POLISEN

Glatt och trevligt boende önskar Ösmo villaägareförening

Område 1​

SÄNKEVÄGEN

BJÖRKVÄGEN

GRANVÄGEN

TALLVÄGEN

KYRKVÄGEN

MEJERIVÄGEN

Anita Lundin

Sänkevägen 7

148 31 Ösmo

08-520 380 50

ahmlund@outlook.com

Gunnar Lindholm

Granvägen 7

148 31 Ösmo

08-520 303 47

Kenneth Högberg​

Björkvägen 13

148 31 Ösmo

070 266 10 23

kennethhogberg@gmail.com

Mickael Björn

Kyrkvägen 1

148 31 Ösmo

070 402 61 98

micklaren1@hotmail.com

Område 2

EGNAHEMSVÄGEN

TORGVÄGEN

STATIONSVÄGEN

KÖRUNDAVÄGEN

NYBLEVÄGEN

Aina Svensson

Egnahemsvägen 18

148 34 Ösmo

070 491 38 01

aina.sv18@hotmail.com

Björn Ullman

Torgvägen 17

148 30 Ösmo

070 568 69 17

Område 3

SKÖNDALSVÄGEN

ÄNGSVÄGEN

SKOGSVÄGEN

STOREKSVÄGEN

Anita Lundin

Sänkevägen 7

148 31 Ösmo

08-520 380 50

ahmlund@outlook.com

Kenneth Högberg

Björkvägen 13

148 31 Ösmo

070 266 10 23

Område 4

TÄRNVÄGEN

Kerstin Strand

Tärnvägen 7

148 34 Ösmo

070-715 61 99

ljhs1944@gmail.com

Område 5

MÅSVÄGEN

STRÖMSTAREVÄGEN

Anna-Lena Sölve Lundén

Måsvägen 2

148 34 Ösmo

08-52027053

anna-lena.lunden@hotmail.com

Område 6

TRUTVÄGEN

Anders Grandin

Trutvägen 10

148 34 Ösmo

08-520 382 91

anders.grandin@hotmail.com

Område 7

 

GÖKVÄGEN

 

RÖDHAKEVÄGEN

 

BLÅMESVÄGEN

 

LÖVSÅNGARVÄGEN

 

BLÅHAKEVÄGEN

Penti Ritari

Gökvägen 6

148 34 Ösmo

08-520 381 70

pentiritari@hotmail.com

Område 8

ORRVÄGEN

Karin Sahlin

Orrvägen 5

148 34 Ösmo

08-52038128

sahlin.karin@telia.com

Område 9

 

LÄRKVÄGEN

 

TJÄDERVÄGEN

 

BECKASINVÄGEN

 

TRASTVÄGEN

Martin Werhagen

Tjädervägen 4

148 34 Ösmo

070 360 98 61

martinwerhagen@hotmail.com

Hans-Evert Näslund

Tjädervägen 5

148 34 Ösmo

070 392 65 80

hansevertnaslund@gmail.com

Område 10

 

BELES VÄG

 

HERMODSVÄG

 

LOKES VÄG

Gillis Johansson

Hermods väg 4

148 33 Ösmo

08-520 388 69

gillesvby@gmail.com

Ann Andersson

Beles väg 15

148 33 Ösmo

08-520 381 80

belesvag@telia.com

Tommy Falk

Beles väg 1

148 33 Ösmo

070 958 29 19

kongoo.falk7@gmail.com

Område 11

 

TORKELS VÄG

 

MODES VÄG

 

STARRES VÄG

Jan Marceau

Modes väg 9

148 33 Ösmo

08-520 387 08

ij.marcau@telia.com

Jack Eriksson

Starres väg 10

148 33 Ösmo

08-520 309 20

jackeriksson07@gmail.com

Område 12

 

ATLES VÄG

 

MAGNES VÄG

 

MIMERS VÄG

 

SNORRES VÄG

Göran Roth

Mimers väg 15

148 33 Ösmo

070 853 34 55

goran.f88@gmail.com

Bo Hagelin

Magnes väg 3

148 33 Ösmo

08-520 305 50

0852030550@telia.com

Bernt Bringefors

Atles väg 2

148 33 Ösmo

070 743 97 43

berntbringefors@gmail.com

Leif Carlsson

Snorres väg 1

148 33 Ösmo

08-520 381 95

gson44@live.se

Område 13

 

MIDGÅRDSVÄGEN

 

TYRS VÄG

 

YMERS VÄG

 

VIDARS VÄG

Fredrik Jonasson

Midgårdsvägen 27

148 33 Ösmo

070 811 07 30

fredrik@fredex.se

Hans Larsson

Vidars väg 11

148 33 Ösmo

08-520 382 95

hanslson@telia.com

Fredrik Stenqvist

Ymers väg 16

148 33 Ösmo

08-520 382 11

fredrik.stenqvist@foi.se

Område 14

 

MUMINS VÄG

 

HUGINS VÄG

Stina Jansson

Munins väg 6

148 33 Ösmo

08-520 270 83

tomas.lorentzson@hotmail.com

Markus Näslund

Hugins väg 9

148 33 Ösmo

073 985 56 66

marcus@svgab.se

Område 15

 

POLHEMSVÄGEN

           

TOLLS VÄG

Ingela Forsberg

Tolls väg 21

148 34 Ösmo

08-770 31 50

anders.forsberg@lm.se

Område 16

 

BREDDALSVÄGEN

 

PIRKVÄGEN

 

LJUSTERVÄGEN

 

NÄTVÄGEN

Bertil Broman

Ljustervägen 1

148 35 Ösmo

08-520 392 02

bertil.broman@telia.com

Helene Wahlström

Ljustervägen 6

148 35 Ösmo

073 717 79 33

helenwahls65@gmail.com

Arne Rosenqvist

Nätvägen 17

148 34 Ösmo

08-520 309 40

arne.rosenqvist@telia.com

Område 17

 

NORRA ÖSMOFORS.

 

JURSTA

 

EKEBY

Ove Landeborn

Björkliden 12

148 91 Ösmo

08-500 491 08

gunove.landeborn@hotmail.com

Område 18   

 GRIMSKAFTET

 

Ombud saknas

Område 19

SORUNDA

Lis Staaf

Carl Bondes väg 37

148 71 Sorunda

070 673 99 57

bengt.staaf@telia.com