Grannsamverkan

Vill du ladda ner appen för Safeland så gå in på App Store eller Google play på din mobil.....

TIps: Får inbrottstjuvar veta via sociala medier att du är på semester så vet de att ditt hus kan vara obevakat. Prata med dina grannar och be att de har lite koll på ditt hus.

 

 Vad är grannsamverkan

Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta  uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan i ett bostadsområde betyder inte att det skall bildas medborgargarden.

Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrotts/brand/och vattenskador, samt kunskapen om hur man skyddar sig är en väsentlig del av

samverkan mellan grannar.

All erfarenhet visar att en väl genomförd Grannsamverkan ger ett vänligare och trivsammare boende och närmiljö med minskad vardagsbrottslighet.

 

Våra områden  för Grannsamverkan och ombud för dessa, klicka här....

Grannsamverkan mot brott, klicka här...

Se grannsamverkan mot brott på Facebook, klicka här.....

     

Åtgärder  

 Våra förväntningar för deltagande i Grannsamverkan

  • Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom.

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än en vecka.

  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

  • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen om du ser något som "är fel".

  • Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag, t ex genom premierabatt, bonus och självriskreducering.

  • I vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av villkor och försäkringsbrev. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

  • Som extra stöd har föreningen den utmärkta appen från Safeland klicka här...

  • Se även en presentation av Safeland i Ösmo med kartor etc.  Med Power Point eller Adobe reader

Idag har Grannsamverkan utvecklats även i flerfamiljshus i samarbete med fastighetsägarna.

Statistiken visar en klart minskande vardagsbrottslighet i hela Stockholmsområdet under början av 90-talet, dvs. i samband med att samverkansprojekten inleddes på allvar. Även andra positiva effekter har noterats, vilka gett de boende en ökad trivsel och trygghet.

Grannsamverkan i Ösmo med omnejd

 

Vi har åter startat upp Grannsamverkan i Ösmo med omnejd. Ösmo villaägareförening vill att alla engagerar sig i grannsamverkan. Ju fler vi blir desto bättre kan vi se till att brottsligheten i samhället minskar. Nytt är att vi tillsammans med Nynäshamns Villaägareförening kommer att få en bil (s.k Grannstödsbil). Bilen är ett komplement till inbrotts förebyggande arbetet med grannsamverkan. För att få verksamheten att fungera behöver vi vara flera som ställer upp och kör eller som medföljare i bilen. För varje person kommer det att röra sig om några timmar i månaden. Om ni är intresserad hör av er till Owe Landeborn  08 500 491 08 eller föreningens styrelse. I övrigt var VAR VAKSAM när du ser okända personer eller bilar i området. Gör dig synlig på ett naturligt sätt om du misstänker att något otillbörligt pågår, provocera inte, fråga om du kan vara behjälplig Sådan kontakt skrämmer!    

KONTAKTA POLISEN

Glatt och trevligt boende önskar Ösmo villaägareförening