GDPR

Allmänna villkor – samtycke privatperson  

EU:s senaste dataskyddsförordning (GDPR) stärker den enskilda personens rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Din integritet är viktig för oss! Därför vill vi, i dessa ”Allmänna villkor – samtycke privatperson” informera dig hur vi säkerställer att skydda dina personuppgifter enligt EU:s senaste dataskyddsförordning (GDPR).

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, förmedla erbjudanden och skicka nyhetsbrev till dig behöver vi ditt samtycke.

Ösmo Villaägareförening tillsammans med våra roteombud och kontaktombud behöver veta vissa uppgifter om dig.  Genom att du är tecknar medlemskap hos oss samtycker du till att nedanstående uppgifter finns registrerade på säker plats i vårt medlems- och adressregister.​Den informationen finns både digitalt och på papper.

Vi lämnar inte ut nedanstående uppgifter till tredje part.

Namn

E-postadress

Adress, Postnummer och Postadress

Telefonnummer (mobil eller fast telefon)