Texten hämtad från Nynäshamns kommun, klicka här .... 

Del av Vansta 3:1

Drivmedelsstation och biltvätt i Ösmo

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation i korsningen Djursnäsvägen/väg 225 vid Vansta industriområde i Ösmo. Förslaget gör det också möjligt att etablera biltvätt och lokaler för snabbmat och handel. Planen är ute på granskning den 3-20 september. Det innebär att sakägare och andra intresserade kan tycka till om planen.

Planen har varit ute på samråd och de yttranden som kommit in bemöts i en samrådshandling. De största förändringarna är:

  • justering av byggrätten så att drivmedelsstationen inte kan läggas för nära kontorsbyggnaden väster om planområdet.

  • minskning av kvartersmarkens storlek till förmån för naturmark i söder

  • uppdatering av den föreslagna dagvattenhanteringen.

Vansta 3_1 webbkarta.jpg
Bildkälla: Nynäshamns kommun