Är du intresserad av att få en Databas över Framtid 2030 så kan du kontakta vår ordförande Pelle Johannisson. Databasen sänds då till dig via e-post och är en s.k. zipfil. När du får zipfilen så skall den extraheras. Välj nedan för vilket operativsystem du har.

Windowsdator
Klicka här.....

Mac OS dator  klicka här.....


Skicka e-post till Pelle och berätta att du vill ha Databasen 
ordforande.osmovilla@gmail.com   

Skärmbild 2022-03-07 143648.png